MÁY CNC 1 ĐẦU HẠNG NẶNG CÓ BỘ RA PHÔI TỰ ĐỘNG SORATECH1325-1X6KW

145.000.000