Hiển thị tất cả 6 kết quả

-13%
235.000.000

Thông số kĩ thuật của máy VHN 4030F3 MODEL VHN4535F4 X7,5KW Thông số kỹ thuật Chi tiết Khổ bàn máy 4000mmx3000mmx700mm. Hành trình tối đa khi sử dụng 1 đầu khắc 3000mm x 3000mm Bộ chuyển động Thanh trượt vuông Trục Z Vitme xoắn 25 bước 10 Động cơ trục chính 3×7,5kW Hệ thống điều

-13%
280.000.000

Thông số kĩ thuật của máy VHN 4535F4 MODEL VHN4535F4 X7,5KW Thông số kỹ thuật Chi tiết Khổ bàn máy 4500mmx3500mmx700mm. Hành trình tối đa khi sử dụng 1 đầu khắc 3000mm x 3500mm Bộ chuyển động Thanh trượt vuông Trục Z Vitme xoắn 25 bước 10 Động cơ trục chính 4×7,5kW Hệ thống điều

-13%
350.000.000

Thông số kĩ thuật của máy VHN 4535F4 MODEL VHN4535F4 X7,5KW Thông số kỹ thuật Chi tiết Khổ bàn máy 4500mmx3500mmx700mm. Hành trình tối đa khi sử dụng 1 đầu khắc 3000mm x 3500mm Bộ chuyển động Thanh trượt vuông Trục Z Vitme xoắn 25 bước 10 Động cơ trục chính 4×7,5kW Hệ thống điều

-9%
200.000.000

Thông số kĩ thuật của máy VHN 3530F2 MODEL VHN4535F4 X7,5KW Thông số kỹ thuật Chi tiết Khổ bàn máy 3500mmx3000mmx700mm. Hành trình tối đa khi sử dụng 1 đầu khắc 2500mm x 3000mm Bộ chuyển động Thanh trượt vuông Trục Z Vitme xoắn 25 bước 10 Động cơ trục chính 4×7,5kW Hệ thống điều

-7%
280.000.000

Thông số kĩ thuật của máy VHN 4535F4 MODEL VHN4535F4 X7,5KW Thông số kỹ thuật Chi tiết Khổ bàn máy 4500mmx3500mmx700mm. Hành trình tối đa khi sử dụng 1 đầu khắc 3000mm x 3500mm Bộ chuyển động Thanh trượt vuông Trục Z Vitme xoắn 25 bước 10 Động cơ trục chính 4×7,5kW Hệ thống điều

-13%
340.000.000

Thông số kĩ thuật của máy VHN 5570F4 MODEL VHN4535F4 X7,5KW Thông số kỹ thuật Chi tiết Khổ bàn máy 3500mmx7000mmx700mm. Hành trình tối đa khi sử dụng 1 đầu khắc 3000mm x 5500mm Bộ chuyển động Thanh trượt vuông Trục Z Vitme xoắn 25 bước 10 Động cơ trục chính 4×7,5kW Hệ thống điều