Chính sách bảo vệ

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công ty CNC Long Vũ. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách hàng để lại thông tin của mình khi muốn Liên hệ với chúng tôi thông qua nút liên hệ trên website. Thông qua nút Liên hệ này Quý khách hàng sẽ để lại thông tin sau:

  • Tên của bạn ( Bắt buộc)
  • Địa chỉ thư điện tử của bạn ( không bắt buộc)
  • Số điện thoại ( không bắt buộc)
  • Địa chỉ ( không bắt buộc)
  • Thông điệp ( Bắt buộc)

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

– Mục đích thu thập thông tin khách hàng ở phần Liên hệ trên website nhằm phục vụ các nhu cầu trao đổi thông tin của khách hàng đối với website như: Khách hàng yêu cầu báo giá sản phẩm dịch vụ, khách hàng yêu cầu thêm thông tin sản phẩm dịch vụ, khách hàng có thắc mắc, khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ… khách hàng để lại thông tin yêu cầu trong mục ” thông điệp” ở phần Liên hệ trên website.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

      • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và CNC Long Vũ;
      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng;
      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng với CNC Long Vũ;
      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan /tổ chức /cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CNC Long Vũ
      • Địa chỉ:
      • Điện thoại:
      • Email: @gmail.com 

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Chúng tôi không bắt buộc Khách hàng phải để lại thông tin Số điện thoại, Email cá nhân nên trong mọi trường hợp thông tin về Số điện thoại và Email cá nhân của khách hàng bị bên thứ 3 sử dụng sẽ không liên quan đến website do

Chúng tôi không bắt buộc Khách hàng phải để lại thông tin Số điện thoại, Email cá nhân nên trong mọi trường hợp thông tin về Số điện thoại và Email cá nhân của khách hàng bị bên thứ 3 sử dụng sẽ không liên quan đến website do CNC Long Vu

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:
          
      • Điện thoại:
      • Email: @gmail.com 

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Việc thu thập thông tin của khách hàng là do khách hàng chủ động điền thông tin vào form thu thập thông tin ở mục liên hệ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc..

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng gửi email đến email @gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số . . . về yêu cầu của mình liên quan đến thông tin của người tiêu dùng cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được emai, điện thoại của người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *